Jan 09 2014

השפעת אורח החיים המערבי מודרני על הבריאות

שלטים לירון ניאון – למידע נוסף בנושא, רשלנות רפואית בלידה

השפעת אורח החיים המערבי מודרני על הבריאות

בעולם בו אנו חיים כיום, לחץ ומתח משחקים תפקיד מרכזי ביותר בחיינו. בין אם מדובר בלחץ מפורש, דוגמת – "אני חייב להספיק לעמוד ב"דד ליין" אחרת הבוס יכעס", או "אני חייב לעבור את המבחן הזה בציון טוב", או בלחץ עקיף שאינו מורגש ישירות כגורם למתח.

כמעט כולנו שרויים תחת לחץ כזה או אחר במשך היום יום. אדם ממוצע בעולם המערבי של ימינו מחזיק בנכסים בסיסיים אשר כבר בפני עצמם מהווים התחייבות כספית חודשית (שכר דירה/משכנתה, אחזקת רכב, פרנסת המשפחה וכו’).

כאשר זהו המצב הנפוץ – כולם מצויים במגוון מחויבויות כזה או אחר ותחת שאפתנות מתמדת להתקדם בחיים הפרטיים והמקצועיים ולהצליח יותר ויותר, זה רק מתבקש שכל הלחץ והמתח המצטברים הללו יתורגמו במוקדם או במאוחר לבעיות בריאות של ממש.

התסמינים הנפוצים ביותר לכל הלחץ והמתח הללו, הם דיווחים המוניים (מצד מיליוני אנשים בכל שנה) על כאבים כרוניים של ממש ובעיות בריאותיות שונות אשר במבט ראשון נראה כי אין להם גורם ברור וישיר.

גם בעיות נפשיות אשר אינן בעלות הסבר ברור ומיידי